Naše služby

Nabízíme Vám komplexní služby péče o Vaši zeleň od provedení tzv. "na klíč" az po jednotlivé dílčí zásahy (likvidace nevhodné, nemocné a prěstárlé zeleně a její následný úklid, výsadba zeleně od trávníku po vzrostlé stromy, údržba zeleně).

Kontaktujte nás mailem nebo telefonicky, my k Vám přijedeme a navrhneme pro Vás optimální řešení. Dále Vám provedeme bezplatně cenovou kalkulaci požadovaných služeb. V případe zájmu Vám připravíme počítačový návrh zahrad i jiných výsadeb.

Pro představu jsou v následujícím seznamu uvedeny ceny našich nejčastejsích zahradních služeb.

Ceník zahradních služeb

Výsadby dřevin
 - výsadba dřevin prostokořených á 20,- Kč / 1ks
 - výsadba dřevin, obaly do 0,5l á 30,- Kč / 1ks
 - výsadba dřevin, obaly do 2l á 40,- Kč / 1ks
 - výsadba dřevin, obaly 3-5l á 50,- Kč / 1ks
 - výsadba dřevin, obaly 6-12l á 100,- Kč / 1ks
 - výsadba větších stromů a keřů od 200 Kč / 1ks  - dle terénu a velikosti balu
 - stabilizace dřevin 1 kůlem á 150,- Kč / 1ks
 - stabilizace dřevin 3 kůly + 3x příčka á 500,- Kč / komplet
 - individuální ochrana - tubusy, oplůtky á 100,- Kč / 1ks
 - příplatek za výsadby do textilie + 100% k základní ceně
Stříhání živých plotů Cena za 1bm bez úklidu / s úklidem odpadu
 - výška plotu do 1m á 60,- / 100,- Kč
 - výška plotu do 1 - 2 m á 120,- / 180,- Kč
 - výška plotu do 2 - 3 m á 180,- / 250,- Kč
Mulčování
 - mulčovací kůra á 1000,- Kč / 1m3
 - mulčovací kůra včetně rozmístění á 1500,- Kč / 1m3
 - mulčovací textilie včetně rozložení a kotvení á 30,- Kč / 1m 2
Skalky, zídky
 - stablizace terénu geotextilií á 100,- Kč / 1m 2
 - založení skalky (bez materiálu) á 900,- Kč / 1m 2
 - staveb.kámen (štípaná opuka-suché zídky apod.) á 1.500,- Kč / tuna
Ošetření ploch chemické
 - ošetření neselektivním herbicidem (Roundup aj.) á 2,50 Kč / 1m 2
 - ošetření Casoronem á 6,- Kč / 1m 2
 - odplevelení trávníků od dvouděložné buřeně á 3,- Kč / 1m 2
 - ošetření insekticidy (proti hmyzím škůdcům) á 2,50 Kč / 1m 2
 - ošetření fungicidy (proti plísním) á 2,50 Kč / 1m 2
Mechanická příprava půdy pro založení trávníků
 - hrubá modelace půdy (urovnání) od 10,- Kč / 1m 2  - dle nerovnosti plochy (1cm=1Kč)
 - zkypření půdy (rotavátor, orba) á 10,- Kč / 1m 2
Zakládání trávníků
 - založení setého trávníku do 100 m2 á 45,- Kč / 1m 2
 - založení setého trávníku 100 m2 - 1000 m 2 á 35,- Kč / 1m 2
 - založení setého trávníku nad 1000 m2 á 25,- Kč / 1m 2
 - založení kobercového trávníku do 100 m2 á 260,- Kč/1m 2
 - založení kobercového trávníku 100 m2 - 500 m 2  á 240,- Kč/1m 2
 - založení kobercového trávníku nad 500m2 á 200,- Kč / 1m 2
 - ohraničení trávníku beton.lemem á 250,- Kč / 1bm
(Cena obsahuje dodání travního semene nebo koberce a práci. Nezahrnuje případné dodání zeminy a její urovnání)
Údržba trávníků
 - hnojení vícesložkovým hnojivem á 4,50 Kč/m 2
 - sekání trávy - bez úklidu á 2 Kč/m 2   (tráva max.25cm vysoká, jinak +50%)
 - sekání se sběrem trávy á 2,50 Kč/m 2
 - sekání trávy křovinořezem á 3,50 Kč/m 2   (nebo 550 Kč/hod )
 - úklid trávy (hrabání) á 3 Kč/m 2
 - vertikutace (prořezání trávníků) á 5 Kč/m 2
Kácení a likvidace odpadu
 - kácení stromů - ceny individuální dle velikosti stromu a míry rizika
 - likvidace biologického odpadu á 500,- Kč / 1 m 3
 - štěpkování á 700,- Kč / hod
Ostatní práce
 - konzultace, manuální práce á 350,- Kč / hod
 - motorová pila, plostostřih, křovinořez á 600,- Kč / hod
 - počítačové projekty zahrad á 2000-5000,- Kč  - dle náročnosti zadání
 - frézování pařezů 20Kč / 1cm průměru pařezu
Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a jsou orientační
        © Jakub Španiel, 2011; 2017+ Adam Ležák